RIJEKA – lista prijavljenih

ImePrezimeKategorija1.disciplina2.disciplina
AleksanderLorenčičM3560m
BOŠTJANKOZELM35Kugla60m
PeterMajcenM3560mDalj
IvanRadešićM40Kugla
ErvinRadolovićM40Kugla
KrunoslavBertekM4060m60m prepone
ElvirKadrićM4560mDalj
KrešimirRagužM4560mKugla
FranjoDujićM4560m
DamirJakobovićM5060m preponeKugla
ImePrezimeKategorija1.disciplina2.disciplina