Prvenstvo Balkana u dvorani – Beograd 2018.

Približava se dvoransko prvenstvo Balkana u Beogradu (10-11.3.2018.) i detalje možete pogledati na službenoj stranici:

www.bamaci2018.rs

Satnica

a na donjem linku možete vidjeti preliminarni program putovanja.

BALKANIJADA 2018 program putovanja

Autobus se polako, ali sigurno puni. Vaše prijave možete poslati na mail:

puh-tours@zg.t-com.hr

Za sada uplate nisu potrebne – potrebno je samo se prijaviti radi kvalitetnijeg planiranja prijevoza i smještaja.