Poziv na plaćanje članarine za 2017.

Podsjećamo vas na uplatu članarine za 2017-tu godinu.
Odlukom Izvršnog odbora i u dogovoru sa HAS-om, na službenim natjecanjima u organizaciji HAVU i HAS moći će u konkurenciji nastupati samo članovi udruge, dok  će ostali atletičari moći nastupiti izvan konkurencije (IK).

U privitku objavljujemo i odgovore na vaša najčešće postavljana pitanja.